еритроцити жабі

еритроцити жабі

Вивчення Будови еритроцитів людини та жабі, проведення порівняння

Робота в лабораторіях

Складання Спільного проекту

Вивчення ключовими вопросам новой тими

ПЕРВИННА засвоєння Набутів знань

Перевірка вміння фільтруваті необхідну інформацію з поданого про ?? єму

Розв ?? язок математичних задач, Які дозволяють уявіті масштабність Вивчення вопросам

Розвиток вміння використовуват математичні навички при розв ?? язування біологічних задач

Підведення Підсумків уроку

Перевірка емоційного настрою учнів напрікінці уроку.

Робота з матеріалом параграфа, творче завдання на вибір учнів

Індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей учнів на уроці біології

1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ момент

2. Цільова установа та мотивація навчальної ДІЯЛЬНОСТІ

Довгий час за кров ?? ю візнавалі Могутнє та Виключно силу: з ее с помощью скріплялі священні клятви, древні греки приносили кров у жертву своим богам. Деякі Філософи Давньої Греції вважаю кров носієм душі. Давньогрецький лікар Гіпократ прізначав душевнохворім кров здорових людей. ВІН вважать, что в крови здорових людей ?? здорова душа. Дійсно, дах ?? найдівна тканина нашого тела. Рухлівість крови ?? це найважлівіша Умова життєдіяльності організма. Як нельзя представіті державу без електромереж, так не можна зрозуміті Існування людини та тварини без руху крови по судинно.

З РОЗВИТКУ науки людський розум все глибше пірнає в Таємниці крови. Упірнемо ж и ми з вами в ее Таємниці и познайомімось Ближче з ЙОГО Велічністю еритроцитів.

3. Вхідній контроль (самостійна робота)

3.1. Робота з умовно кодом

Завдання: віпішіть номери только правильних тверджень.

  1. З крови в тканини рідіну поступає кисень, вода, пожівні Речовини.
  2. Транспортуючі гормони, кров Виконує відільну функцію.
  3. Кров Належить до сполучної тканини.
  4. Кров складається з плазми и формених елементів.
  5. 9% -ий розчин солей назівають фізіологічнім.
  6. У плазмі домінує суха Речовини.
  7. Кров знищує віруси та мікроорганізми.
  8. Еритроцити, лейкоцити та тромбоцити входять до складу плазми.
  9. До кровотворчіх ОРГАНІВ відносяться серце та легені.
  10. Сталість внутрішнього середовища ?? необхідна Умова життя.

Код для Перевірки роботи:

3.2. Розв ?? язування математичної задачі

Візначте масу крови у власному організмі, если відомо, что вона складає 1/3 масі тела. Найдіть середньоарифметичного в парах.

(Вчитель перевіряє правільність решение)

4. Вивчення нового матеріалу

4.1. Історична довідка (зачітує вчитель)

А тепер ?? увага! Історичний факт!

Перенесемося у Х V ІІ століття. Травень 1692 року. Річкою ІШ, недалеко від міста Дельфта, пливе яхта з прапором російського царя Петра І на кормі. Правитель держави російської пливе у Дельфт на зустріч з голандський дослідніком Антонієм ван Левенгуком.

Зустріч відбулася. Левенгук продемонстрував мікроскоп власної конструкції и пояснивши принцип его Дії. А потім рассказал про свои спостереження:

«Одного разу під час своих дослідів я Випадкове порізав палець склом. Тоді я решил Розглянуто кров під мікроскопом. Замість однорідної червоної Рідини я Побачив велику Кількість якіх рожевих Утворення, Які нагадувалі кульки. У центрі смороду були світлішімі, чем по краях. Віявляється, что кров людини складається вісь з таких рожевих кульок. А з чого тоді складається дах жабі? І кров ціх тварин такоже містіла рожеві тільця, но малі смороду НЕ кулеподібну, а овальну форму ».

Левенгук вколов свой палець и продемонстрував Петру І кров під мікроскопом. Подівіться в мікрокоп и ві побачим, что Побачив російський цар у Х V ІІ столітті.

4.2. Виконання лабораторної роботи №3.

Перед початком роботи з учнями проводитися Інструктаж з ТБ «Правила роботи з мікроскопом»

Учні віконують лабораторних робіт за інструктівнімі картками.

Тема: Мікроскопічна будова крови людини.

Мета роботи: вівчіті Особливості Будови еритроцитів крови, порівняті будову еритроцитів людини та жабі.

Обладнання: мікропрепарати крови людини та жабі, мікроскопі.

1. Малюнок «Будова еритроцитів людини»

2. Малюнок «Будова еритроцитів жабі»

Висновок: Заповніть таблицю «Порівняльна характеристика еритроцитів людини та жабі»

/ 2 курс / Гістологія / Атлас Морфологія клітін крови лабораторних тварин и людини В.М. Запорожан, В.К. Напханюк_ ОДМУ, 2002. - 118 с

еритроцити жабі

Мал. 24. Агранулярні лейкоцити крови жабі:

1-4 - моноцити; 5-16 - лімфоцити (5-8 - Великі; 9-12 - Середні; 13-16 - малі)

Смороду містять Досить Великі (0,5-1,0 мкм), правильної круглої форми гранули, Які порізно лежати у цітоплазмі, что має інтенсівно блакитний колір. Нейтрофільні гранулоцити містять дуже дрібну Рожеве зерністість. Тип дозрівання ядра - кільцеподібній.

Лімфоцити, даже Великі, ма ють вузьких смужка базофільної цитоплазми вокруг ядра з пухкім, рівномірно розташованім хроматином. У фіксованіх на мазку лімфоцитів добро розвінені псевдоподії (рис. 22, 24). Наявність у цітоплазмі лімфоцитів азурофільніх тілець дозволяє відрізняті їх від тромбоцітів, что теж містять ядра, но з нерівномірнім Розташування хроматину. Кількість лімфоцитів ся-

У нормі в крови жабі трапляються моноцити з фагоцітованімі чужоріднімі частинками.

Слід Зазначити, что в крови амфібій Постійно віявляються круглоядерні лейкоцити, а такоже з бобоподібнім чи овальної ядром.

Тромбоцити Досить Великі (5-10 × 12-21 мкм), еліпсоїдної, вітягнутої форми, ма ють ядро ​​(див. Рис. 22). Їх вміст у крови жабі - (8,5-39) х 10 9 / л.

Кровотворних органами у безхвостіх амфібій є кістковій мозок, селезінка, лімфоїдна тканина у вентральній ділянці шії. У головастіків жабі формені елементи крови утворюються в нірці. У всех амфібій кров'яні Клітини такоже могут утворюватіся в судину.

Трубчасті кісткі скелета жабі ма ють кістковомозкову порожніну, яка містіть червоний кістковій мозок.

Селезінка мала за розмірамі, розташована в черевній порожніні зліва около шлунка. Паренхіма селезінкі містіть много Судін, червоних та білих кров'яних тілець, з якіх складається червона пульпа. Біла пульпа представлена ​​лімфоїдною тканини. У молодих тварин у селезінці утворюються всі формені елементи крови. У дорослих жаб у селезінці утворюються лишь лімфоцити; окрім цього, затрімуються старі, ушкоджені формені елементи, знешкоджуються бактерії й токсичні Речовини.

Вилочкова залоза хлопця и має форму овального тела. Як и в усіх амфібій, мозкова Речовини тимуса містіть Великі міоїдні Клітини, схожі на тільця Гас-

еритроцити жабі

Морфологія КЛІТІН КРОВІ лабораторних ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Мал. 25. Порівняльні розміри еритроцитів лабораторних тварин и людини:

1 - ерітроціт жабі (15,8-22,8 мкм); 2 - ерітроціт людини (7,6-8,0 мкм); 3 - ерітроціт морської свинки (7,2 мкм); 4 - ерітроціт собаки (7,2 мкм); 5 - ерітроціт щура (6,2 мкм); 6 - ерітроціт кроля (6,0 мкм); 7 - ерітроціт кішкі (5,9 мкм); 8 - ерітроціт міші (5,7 мкм)

саля ссавців. У холоднокровних у тімусі много В- лімфоцитів и плазматичних клітін. ВІН бере участь у формуванні імунної ВІДПОВІДІ, в тому чіслі гуморальної.

Лімфатічна система жабі НЕ має лімфатічніх

вузлів, а представлена ​​чотірма лімфатічнімі Серце и системою підшкірніх и внутренних порожнін. В утворенні лімфоцитів бере участь лімфоїдна тканина у вентральній ділянці шії.

При аналізі морфологічної характеристики крови

на собі Рамус Надзвичайна Різноманітність як струк-

різніх лабораторних тварин підтверджується за-

турних и функціональніх особливо клітін крови,

гальній для всіх видів план Будови крови. звертає

так и ее кількісніх показніків (рис. 25, табл. 6, 7).

Лейкограмі крови різніх експериментальний тварин,%

Порівняльні розміри клітін крови лабораторних тварин, мкм

еритроцити жабі

ГІСТОФІЗІОЛОГІЯ ЗРІЛІХ КЛІТІН КРОВІ ЛЮДИНИ

плоскі (планоціті), кулясті (сфероціти), з шіпува-

тимі відросткамі (ехіноціті) (див. рис. 45), з вузь-

кою щіліною (стоматоціт) (див. рис. 36, 59) та ін.

Ерітроціт - це без'ядерний постклітінна структу-

Деформація еритроцитів зумовлена ​​Зменшення ела-

стічності мембрани, что, в свою черга, пов'язано з

ра, яка НЕ ​​має ніякіх органел. У нативному препараті

нестача АТФ. Вміст у крови 20% чи менше других

має жовтувате забарвлення за рахунок гемоглобіну -

форм еритроцитів дістав Назву фізіологічного пойкі-

діхального пігменту. За Романовський - Гімзою за-

лоцітозу (рис. 28).

барвлюється оксіфільно у Різні відтінкі рожевого.

При електронній мікроскопії цитоплазма ерітро-

Інтенсівність забарвлення Залежить від вмісту гемо-

цита має дрібнозерністу однорідну структуру з гра-

глобіну й Враховується при візначенні стану еріт-

нуламі діаметром 4-5 нм (рис. 29). Плазмолема

роцітів. Розрізняють нормохромні, гіпохромні та

Еритроцити завтовшки 20 нм. Зовні містіть анти-

гіперхромні еритроцити (рис. 26, 27). Менша інтен-

генні олігосахаріді, что зумовлюють груповий на-

сівність забарвлення в центрі Клітини зумовлена

лежність крови, фосфоліпіді, сіалову кислоту, адсор-

фізіологічною екскавацією еритроцитів.

бовані протеїні; зсередини - гліколітічні фермен-

Загальна Кількість еритроцитів ставити около

ти, Na + -, К + -АТФ-ази, глікопротеїні.

25 · 10 6. Загальний об'єм - около 2 л. Кількість їх в

Білки плазмолеми и прімембранной цитоскелета

1 л крови у Чоловіка (3,9-5,5) × 10 12, у жінки - (3,7-

забезпечують Підтримання форми еритроцитів (дво-

вгнутій диск), а такоже легку зміну ее для прохо-

Вважається, что естрогени прігнічують ерітро-

дження по вузьких капілярах (діаметром 3-4 мкм).

поїздку (андрогенів - стімулюють), чим пояснюють-

До білків плазми належати:

ся статеві Відмінності в кількості еритроцитів. Термін

Смуга 3 - поліфункціональній трансмембранний

життя еритроцитів дорівнює около 120 днів. про-

Інтегральний глікопротеїн, бере участь у транспорті

тягом доби почти 200 млрд еритроцитів (0,5-1%)

аніонів Cl -, HCО 3 - крізь фосфоліпідній бішар, є основ-

гине и Стільки ж утворюється. Об'єм 1 Еритроцити -

ним транспортувальніком глюкози. Складається з

90 мкм 3, площа - 140 мкм 2.

Діаметр еритроцитів 7,16-7,98 мкм, товщина на

го. Перший з них Контролює транспорт аніонів, дру-

периферії 2-2,5 мкм, у центрі - 1 мкм. еритроцити

гий - має ділянки зв'язування Із спектрином, гемо-

з такими розмірамі становляться около 75% и на-

глобіном и кількома гліколітічнімі ферментами.

зіваються нормоцити. Майже 12,5% ерітро-

Полоса4.1 - Взаємодіє зіспектрін-актинового ком-

цітів ма ють розміри понад 9 мкм - це макроцітамі,

комплексом, стабілізує его.

и Стільки ж (12,5%) ма ють діаметр менше 6 мкм -

Спектрин - Довгі (около 110 нм) i гнучкі нитки

мікроціті. У нормі Кількість макро- и мікроцітів НЕ

прімембранной цитоскелета, утворюють тетрамери.

перевіщує 25% (фізіологічній анізоцітоз). за фор-

Анкірін - посередник между трансмембранної

мою ерітроціт нагадує двовгнутій диск и тому має

білком полоси 3 и тетрамерами спектрина. Утрімує

Назву діскоцітов. Така форма Забезпечує найбільш

спектрин-актинового комплекс у прімембранной

оптимальні для газообміну співвідношення между об'є-

мом и площею Клітини. Така форма підтрімується

білкамі плазмолеми та прімембранной каркаса. В

кріплюється до спектрина и зв'язує его тетрамери в

нормі діскоцітов становляться около 80% від усіх

еритроцитів. Решта, 20%, пріпадає на інші форми:

Глікофоріні - Мембранні Інтегральні глікопро-

еритроцити жабі

Морфологія КЛІТІН КРОВІ лабораторних ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Мал. 26. Гіпохромні еритроцити, деякі - з цитоплазматичних включень

теїні, їх полісахарідні ланцюги містять антігенні

детермінанті (аглютіногені А і В системи груп

Це діхальній білок еритроцитів, что надає крови

Смуга 3 - головний трансмембранний білок.

червоного забарвлення. До его складу входять гем

Спектрин - головний білок прімембранной цито-

скелета. З тетрамерами молекул спектрина з'єдну-

Гемоглобін прієднує в легень кисень, утворю-

ються молекули актину, утворюючі сіткоподібну

ючи нестійку Сполука - оксігемоглобін, что легко

структуру. З комплексом спектрин-актин, стабілізу-

розпадається в условиях низьких парціального тіс-

ючи его, зв'язується білок полоси 4.1. Анкірін,

ку, віддаючі кисень тканини. Зв'язуючи з вуг-

з'єднуючісь Із спектрин-актинового комплексом,

лекіслотою, утворює такоже нестійкій карбоксіге-

прів'язує его до клітінної мембрани через білок

моглобін. Основна частина Н 2 СО 3 переноситися

полоси 3 (рис. 30).

Хімічний склад: 60% масі еритроцитів ставити

Молекула гемоглобіну - тетрамер, Який скла-

вода, 40% - сухий Залишок, Який на 95% складаєть-

дається Із 4 поліпептідніх ланцюгів, що містять 141

ся з гемоглобіну (Hb), 5% сухого Залишки становляться

амінокіслотній Залишок, и двох ланцюгів глобінів

інші Речовини, в тому чіслі ліпіді и негемоглобінові

Іншого типу (β -, γ -, δ -, ε - або ξ -), что складаються з

протеїні. Всього у крови людини містіться около

146 амінокіслотніх залишків. КОЖЕН з ланцюгів ко

600 г Нb, в 1 л - 130-160 г.

валентно зв'язаний з 1 молекули гему.

еритроцити жабі

Мал. 27. Гіперхромні еритроцити

Гем складається з 4 молекул піролу, Які формують

Дефінітівні типи: НbА 1 (α 2 β 2) - ставити 96-

порфірінове кільце з атомом двовалентного заліза в

98% Усього Нb дорослих; НbА 2 (α 2 δ 2) - 1,5-3%.

центрі. Гем зв'язує кисень и вівільняє Електрон для

ЦІ гемоглобіні в условиях нормального парціально-

ферментів, что каталізують окисно-відновні Реакції.

го тиску кисня (pO 2) на рівніні адекватно забезпечу-

ють спожи організму в кісні. При зменшенні рО2

(В условиях вісокогір'я) у людини змінюється якісний

Існує п'ять тіпів нормального гемоглобіну, Які

склад гемоглобіну: растет Частка НbF, что має

утворюються на різніх етапах розвитку и відрізня-

більшу спорідненість з кисня. такий адаптивний

ються Будова ланцюгів глобіну.

синтез глобінів відображує очевидно Вплив

Ембріональні: Нb Gower-1 і Нb Gower-2 - з'явля-

зовнішніх факторів На межі норми.

ються у 19-денного ембріона й існують Перші 3-6

місяців ембріонального розвитку.

Фетальний: HbF (α 2 γ 2) - з'являється на 8-36-му

Оксігемоглобін НВО 2 - утворюється в леген

Тижню ембріогенезу, ставити 90-95% Усього ге

при підвіщеному парціальному тиску кисня. для

моглобіну плода, відрізняється набагато віщою

Приєднання й відокремлення О2 та патенти, щоб

спорідненістю з кисня, чем гемоглобін дорослих.

атом заліза у складі гему перебував у відновлено-

После народження его Кількість поступово зні-

му стані Fе ++. При включенні в гем окислення Fе 3+

жується и на 8-й місяць дорівнює 1%.

еритроцити жабі

Морфологія КЛІТІН КРОВІ лабораторних ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Мал. 28. Зрілі еритроцити:

1 - нормоцити, діскоцітов; 2 - пойкілоціті (а), анізоціті (б - макроцітамі; в - мікроціті)

Мал. 29. Ерітроціт. Електронна мікрофотографія. × 12 000

еритроцити жабі

Мал. 30. Взаємодія білків клітінної мембрани и прімембранной цитоскелету еритроцитів

Метгемоглобін - стійка Сполука Нb (Fе 3+) з О2. Вівільнення кисня з метгемоглобіну ускладнене, что виробляти до Порушення газообміну в тканинах (метгемоглобінемія). Утворення цієї сполуки в еритроцитах может буті Спадкового чи Набутів. В последнего випадка це результат впліву на еритроцити сильних окісніків (нітрати, неорганічні нітрити, анілінові отрута, деякі медікаментозні препарати).

Карбоксігемоглобін НbСО утворюється Завдяк набагато віщій спорідненості гемоглобіну з чадним газом, чем з кисня. Тому транспорт последнего в прісутності СО ускладнене.

Глікозільованій - гемоглобін, что прієднав d- глюкозу. У нормі ставити около 4% від Усього гемоглобіну. При цукровий діабеті рівень его растет пропорційно вмісту глюкози в плазмі крови.

Крімгемоглобінів, цитоплазма еритроцитів містіть амінокислоти, ліпопротеїнові комплекси, а такоже ферменти, Які забезпечують Виконання різніх функцій:

- Збереження Структури клітінної мембрани и діскоподібної форми еритроцитів;

- транспорт електролітів крізь цітолему и забезпечення їх оптімальної внутрішньоклітінної концентрації;

- Підтримання у відновленій форме Fе 2+ в молекулі гемоглобіну;

- Збереження Нb в розчіненому стані.

Ферментні системи підтрімують Існування еритроцитів в течение 120 діб. Основним способом обміну ЕНЕРГІЇ є гліколіз. Енергія гліколізу вікорістовується для активного транспорту До +, Nа + та других катіонів крізь плазмолему, а такоже для Підтримання

Мал. 31. ретикулоцитів крови людини. Забарвлення діамант-крезіловім синім

еритроцити жабі

Морфологія КЛІТІН КРОВІ лабораторних ТВАРИН І ЛЮДИНИ

Мал. 32. ретикулоцитів періферійної крови (позначені стрілкамі). Забарвлення діамант-крезіловім синім. Мікрофотографія. × 600

Мал. 33. Ретикулоцит. Електронна мікрофотографія. × 19 000:

1 - мітохондрії з Ознака деградації; 2 - Залишки гранулярної ендоплазматичної сітки у виде пухірців

еритроцити жабі

форми еритроцитів и цілості мембрани. НАД · Н, что утворюється в процесі гліколізу, підтрімує функціональну Активність Нb, тобто запобігає его окислення в метгемоглобін. Характерним для еритроцитів є високий вміст 2,3-діфосфогліцерінової кислоти, яка разом з АТФ відіграє важліву роль у регуляції спорідненості Нb з О2.

Окрім гліколізу, в еритроцитах відбувається пряме окислення незначної кількості глюкози. Внаслідок цього утворюється відновленій НАДФ, Який вікорістовується для Відновлення глютатіону з участю глютатіонредуктазі. Відновленій глютатіон відіграє суттєву роль у збереженні актівності ферментів з SНгрупамі, а такоже бере участь у розщепленні Н 2 О 2 с помощью глютатіонпероксідазі. Окрім Вказаним ферментів, відзначається такоже Активність СДГ, ЛДГ, цитохромоксидази, глюкозо-6-фосфатази.

Починаючі з 60-го дня ціркуляції еритроцитів, в крови зніжується Активність Деяк ферментів, самперед гексокіназі, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназі, фруктозо-3-фосфаткіназі, гліцерінальдегід-3- фосфатдегідрогеназі. Це виробляти до Порушення гліколізу І, врешті, до дефіціту енергозабезпечення.

Нейтрофілі - це найбільш чисельний популяція лейкоцітів (40-75%). Розміри 10-12 мкм (у мазку). Ядерно-цитоплазматичного співвідношення менше 1.

Утворюються у червоному кістковому мозком в течение 7 діб, после 4-ї доби Виходять у Кровообіг; ціркулюють у крови 8-12 рік. Длительность життя блізь-

Ціркулюючій - пасивно переноситися кров'ю. При інфікуванні організму растет до 10 разів в течение 24-48 рік за рахунок прикордонного и резервного пулу.

Пограничний - складається з нейтрофілів, зв'я- заних з ендотеліальнімі клітінамі дрібніх Судін багатьох ОРГАНІВ, особливо легень и селезінкі.

Ціркулюючій та крайня кулі перебувають у стані дінамічної рівновагі.

Резервний - зрілі нейтрофілі кісткового мозком.

Еритроцити віконують Такі Функції: діхальну

- транспорт Про 2 і почасті СО 2; транспортну - на життя без поверхні смороду переносячи амінокислоти, антитіла, деякі токсини й лікарські Речовини.

Разом зі зрілімі еритроцитів в нормальній крови людини Постійно ціркулюють молоді, незрілі форми - ретикулоцити. Їх Кількість ставити 1-5%, а за Деяк авторами - до 10%. Смороду містять менше гемоглобіну, чем зрілі форми, и здатні забарвлюватісь як кислими, так и Лужний барвники. При суправітальному забарвленні діамант-крезіловім синім у цітоплазмі ціх клітін віявляється зернисто-сітчаста базофільна субстанція (рис. 31, 32). Електронна мікроскопія показала, что зернисто-сітчасті Структури є залишком органел, Які містять рибосомальної РНК - ендоплазматичної сітки, рибосом, а такоже мітохондрій (рис. 33).

На Відміну Від еритроцитів и тромбоцітів, Які є по суті постклітіннімі структурами, что пасивно переносячи струмом крови и реалізують свою дію в межах судинного русла, лейкоцити - це повноцінні вісокодіференційовані Клітини з ядром и органелами, Яким властіва активна Рухомість и Які реалізують свои Функції у сполучній тканіні, віходячі з судинного русла и пересуваючісь під дією спеціфічніх факторів.

Форма ядра та наявність спеціфічної зерністості в цітоплазмі є основними крітеріямі в мікроскопічній діференціації лейкоцітів. За наявністю чи відсутністю спеціфічної зерністості лейкоцити поділяють на две групи: гранулоцити й агранулоціти. Гранулоцити, в свою черга, за тінкторіальнімі властівостямі поділяються на еозінофільні (ацідо-), базофільні та нейтрофільні. Окрім зерністості, смороду ма ють характерне посегментоване щільне ядро. Для агранулоцітів (моноцити та лімфоцити) характерні базофілія цитоплазми та сферична або овальне ядро ​​з помірно конденсованім хроматином.

Ядро зрілого Сегментоядерние нейтрофіла має 3 5 сегментів, з'єднаних тонкими місткамі. Хроматин щільній, помірно пікнотічній, за Романовським - Гімзою забарвлюється у темно-фіолетовий колір (рис. 34, 35, б, 36, 37). Такі нейтрофілі становляться 47- 72%. Кроме них, у крови віявляються Менш зрілі форми, что відрізняються формою ядра. Це палічкоядерні нейтрофілі (1-6%), ядро ​​якіх має вигляд палички, зігнутої у форме S чи С (рис. 35, а; 38, 49), и юні нейтрофілі (0-0,5%) з бобоподібнім ядром (див . рис. 93). У нейтрофілах жінок один Із сегментів ядра містіть вирости у виде барабанної палички. Це тільце Бара. Воно помітне у 3% нейтрофілів у мазку (рис. 39). Містіть конденсовану X-хромосому.

Цитоплазма нейтрофілів за Романовським - Гімзою забарвлюється у блідо-рожевий колір, віповнена чисельність пілоподібнімі гранулами червоно-фіолетового кольору. Розміри гранул 0,2 0,5 мкм, Кількість їх в 1 клітіні від 50 до 200. Сублемальній куля цитоплазми вільний від гранул. Тут містяться філаменті, что беруть участь в утворенні псевдоподій.

За данімі Електронної мікроскопії, нейтрофіл містіть декілька мітохондрій та много глікогену й ліпідів. Енергозабезпечення Клітини здійснюється за рахунок гліколізу, что дозволяє їй існуваті в бідних на кисень пошкодженню тканинах. Комплекс Гольджі редукованій, Кількість білоксінтезувальніх органел Мінімальна (рис. 40). Клітина гине после єдиного Спалахи актівності.

Серед гранул нейтрофілів розрізняють две популяції - Первинні азурофільні (лізосоми), їх Кількість НЕ перевіщує 10-20%, та Вторинні - нейтрофільні, спеціфічні. Їх вміст ставити 80-90% від усієї зерністості зрілого нейтрофіла.

Азурофільні гранули нейтрофілів розмірамі 0,4- 0,8 мкм, округлої чи овальної форми, вірізняються скроню елекронною щільністю. Це Спеціалізовані лізосоми, що містять НЕ менше 10 бактерицидних білків: серінові протеази (серпроцедіні): а) катепсини G (при нейтральному рН убіває грампозітівні та грамнегатівні бактерії; б) еластази нейтрофілів (розщеплює колаген й еластин при фізіологічному рН;

Bookmark the permalink.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

+ 27 = 37